Home » Xpáctacút by Raffaello Giovagnoli
Xpáctacút Raffaello Giovagnoli

Xpáctacút

Raffaello Giovagnoli

Published
ISBN :
Bìa mềm
808 pages
Enter the sum

 About the Book 

Marx đã từng gọi Spartacus là Nhân vật điển hình đẹp nhất mà ta có thể tìm thấy trong lịch sử cổ đại. Đó là một vị tướng lĩnh vĩ đại, một nhân cách cao thượng, một đại biểu chân chính của giai cấp vô sản cổ đại. Lần này chúng ta được đọc tác phẩmMoreMarx đã từng gọi Spartacus là Nhân vật điển hình đẹp nhất mà ta có thể tìm thấy trong lịch sử cổ đại. Đó là một vị tướng lĩnh vĩ đại, một nhân cách cao thượng, một đại biểu chân chính của giai cấp vô sản cổ đại. Lần này chúng ta được đọc tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới về đề tài này. Đây là bản trường ca về sức mạnh vô địch của chính nghĩa, của tinh thần bình đẳng giữa các dân tộc, bản trường ca về một đại biểu chân chính của giai cấp vô sản cách đây hai ngàn năm.